Tlač

Veľkoformátová tlač - plošná reklama s veľkou plochou potlače, zväčša billboardy, bigboardy, megaboardy, banner, PVC fólia, papier alebo sieťovina.

Letáky – list papiera jednostranne alebo obojstranne potlačený reklamou alebo rôznymi inými informáciami a akčnými ponukami. Kvalita papiera nemusí byť vysoká vzhľadom na vyšší počet výtlačkov (vyššia pravdepodobnosť oslovenia potenciálneho klienta).

Vizitky – s kontaktnými údajmi na vašu osobu alebo firmu, s logom, prípadne stručným popisom činnosti. Možnosť tlače na obyčajný alebo kreatívny papier, jednostranne aj obojstranne.

Hlavičkový papier – papier formátu A4, s potlačou loga a kontaktnými údajmi o firme, využíva sa pre komunikáciu s vonkajším prostredím firmy ako časť firemnej identity.

Brožúra – viacstranový tlačový výstup nesúci čiastočné informácie o produktoch a ponuke služieb, rôzne formáty, hrúbka a štýl papiera, rôzne formy skladania a viazania.

Katalóg – viacstranový, s plnofarebnou potlačou rozsiahlejším popisom ponuky a konkrétnejšími informáciami.

Plagát – jednostranná potlač, rozsah formátov nie je stanovený, zväčša od formátu A4 po A1, A0, jednofarebná až plnofarebná potlač.